top of page
Polytechnika a EVVO - záhlaví

Polytechnika a EVVO

Polytechnika a EVVO

Hlavní zaměření pracovní skupiny je podpora zájmu, motivace a dovedností v tématech vědy, technologií, inženýringu a matematiky, což zahrnuje i oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, prostřednictvím koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílením zkušeností při plánovaní aktivit spolupráce v rámci MAP.

Oblasti diskuse, sdílení zkušeností
a plánování společného postupu mohou být:

 

Vybavení škol pomůckami pro rozvoj polytechniky a environmentální výchovy
 

Nové metody a využívání netradičních výukových pomůcek
a vybavení v rámci polytechnického vzdělávání v různých předmětech

Plánování aktivit pro smysluplné trávení volného času, zapojování
a rozvoj mimoškolních zdrojů
a prostředí pro vzdělávání

Plánování programů nejen neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřujících nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí
dětí a žáků v oblasti vědy
a technologií.

Nadcházející události

Zelené pole

Zatím žádné události

Proběhlé události

European Parliament
Setkání členů pracovní skupiny

Datum:

25.05.2023

Čas:

16:30 - 18:00

Místo: 

Kancelář MAS

Setkání členů pracovní skupiny

Datum:

02.03.2023

Čas:

16:30 - 18:00

Místo: 

Kancelář MAS

Setkání členů pracovní skupiny

Datum:

08.12.2022

Čas:

16:30 - 18:00

Místo: 

Kancelář MAS

Zatím žádné události
Setkání pracovní skupiny

Datum:

04.10.2022

Čas:

15.30 - 17:30

Místo: 

Ateliér Na Hrázi

Dokumenty

bottom of page