top of page
MSMT_logotyp_text_RGB_cz_edited.jpg
O nás

O nás

MAP, to je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
(obec s rozšířenou působností) Poděbrady, který vznikl v roce 2016
ve spolupráci s MAS Mezilesí a Městem Poděbrady.

 

MAP IV.

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady IV

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008457

 

Doba realizace: 1. 4. 2024 – 31.12. 2025

 

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách skrze vzdělávací a osvětové akce, síťování, přenos zkušeností a best practices, podporu spolupráce mezi pedagogy, vedením, zřizovateli, rodiči a širokou veřejností, strategické plánování a společnou přípravu přehledů strategických investic. Dále se zaměřuje na osvětu v používání moderních vyučovacích metod a technologií, podporu inkluze a rozvoj klíčových dovedností u žáků mateřských a základních škol.

Nejbližší události

Zatím žádné události
LETNÍ ŠKOLA - Dramatizace ve školách

Datum:

26.8 2024

Čas:

13.00 - 17:00

Místo: 

Ateliér Na Hrázi 180/28, 290 01 Poděbrady

LETNÍ ŠKOLA - Žák s psychickými problémy – jak s nimi pracovat ve škole

Datum:

27.8 2024

Čas:

13:30-16:30

Místo: 

Ateliér Na Hrázi 180/28, 290 01 Poděbrady

LETNÍ ŠKOLA - AI jako asistent pedagoga, AI dětem

Datum:

28.08. 2024

Čas:

13:00 - 16:00

Místo: 

Ateliér Na Hrázi 180/28, 290 01 Poděbrady

Nejbližší akce
Aktuality

Aktuality

Vyhodnocení letošního ročníku literární soutěže je u konce.

Děkujeme všem autorům, kteří se soutěže zúčastnili. Výherci prvních cen obdrželi poukaz na výlet do IQ Landie v Liberci dne 14. 6. 2024....

4. 6. 2024

Literární soutěž ,,Škola budoucnosti" – výsledky

Letošní ročník literární soutěže „Škola budoucnosti“ je u konce. Zúčastnilo se jí  7 základních škol (Základní škola Václava Havla...

21. 5. 2024

Strategický rámec MAP - příprava

Zahájili jsme přípravy nového Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Prvním krokem je analýza...

21. 5. 2024

Co děláme
Hlavní strana u nadpisu Co děláme.jpeg

Co děláme

Chceme pozitivně ovlivnit úroveň vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb. Podporujeme pedagogické pracovníky, včetně vedoucích pedagogických pracovníků,
a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, sdílením zkušeností s ostatními kolegy. Věnujeme se podpoře vzdělávání a spolupráci mezi školami a zájmovými organizacemi. Informujeme o dění ve vzdělávání, realizujeme řadu workshopů, přednášek a seminářů nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost.

Platformy

Platformy spolupráce v MAP tvoří 6 pracovních skupin a řídící výbor MAP.
V pracovních skupinách diskutujeme o potřebách vzdělávacích institucí a hledáme cestu, jak tyto potřeby naplnit.

Řídící výbor

Moderní didaktické formy

Čtenářská gramotnost

Financování

Rovné příležitosti

Vedení škol

Mateřské školy

Matematická gramotnost

Činnost PS ukončena

Polytechnika a EVVO

Činnost PS ukončena

Ostatní

bottom of page