top of page

O nás

MAP, to je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP (obec s rozšířenou působností) Poděbrady, který vznikl v roce 2016 ve spolupráci s MAS Mezilesí a Městem Poděbrady.

Je zaměřen na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje předškolní, základní, zájmové a neformální vzdělávání. 

Tým

Realizační tým MAP je zodpovědný za průběh projektu v souladu se
žádostí o podporu a metodikou MŠMT. 

Michaela Brožová Burdová – Projektová a finanční manažerka, regionální koordinátorka

Míša koordinuje členy týmu a pracovních skupin Vedení škol, Rovné příležitosti, Financování a Čtenářská gramotnost a podílí se na realizaci implementačních aktivit k výše uvedeným skupinám. Dále organizuje setkání a networking ředitelů škol a školských zařízení, semináře a workshopy, připravuje akční plány MAP.
 

E-mail: michaela.brozova@masmezilesi.cz

Tel: 736 476 007

Ivana Kelymanová – Koordinátorka plánování MAP, odborná garantka mediace a facilitace

Ivana pomáhá s administrací projektu, koordinuje pracovní skupiny Matematická gramotnost a Polytechnika a EVVO a podílí se na realizaci implementačních
aktivit k těmto skupinám. Zároveň vytváří grafické a propagační materiály pro všechny naše aktivity a spolupracuje se školami na plánování.

Email: ivana.kelymanova@masmezilesi.cz

Tel: 736 476 009

Realizátor

MAS Mezilesí začala oficiálně fungovat 24. května 2005 registrací občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR. Od počátku se hlavní aktivity odehrávaly na území mikroregionu Mezilesí, zejména v obci Kněžice, ovšem myšlenka rozšíření působnosti i na sousední obce, zejména v oblasti Poděbradska. Postupem času se územní působnost MAS ustálila na 28 obcích Poděbradska a Kolínska.

Snahou a cílem činnosti MAS Mezilesí (dále jen „MAS“) je rozvoj území její působnosti s ohledem na potřeby místních obyvatel se šetrným přístupem k životnímu prostředí, spolupráce podnikatelského, veřejného, neziskového sektoru a aktivních občanů, získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu. MAS je založena na principu rovnosti hlasů každého člena.

Územní působnost MAS Mezilesí je vymezena správními obvody následujících obcí a měst: Běrunice, Cerhenice, Činěves, Dlouhopolsko, Hradčany, Choťánky, Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Pátek, Poděbrady, Podmoky, Senice, Sloveč, Sokoleč, Velenice, Velim, Velký Osek, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Záhornice.

MAS mapuje území a potřeby jednotlivých aktérů promítá do komunitně připravované strategie. Na základě znalosti regionu chce pomáhat distribuovat peněžní prostředky z dotačních programů pro připravené subjekty a zejména sloužit jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území působnosti MAS.

Zapojené školy

bottom of page