top of page
priscilla-du-preez-KNf9AeHpI9o-unsplash.jpg

Rovné příležitosti

Rovné příležitosti

Hlavním zaměřením této pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol.
Na základě získaných znalostí a zkušeností navrhují
a posuzují členové PS plánované aktivity zařazené do akčního plánu.

Rovný přístup ke vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem

Rovné příležitosti z pohledu genderu

Vedení diskusí a hledání řešení sociálních problémů dětí a mládeže

Nadcházející události

Beautiful Nature

Zatím žádné události

Proběhlé události

PS Rovné příležitosti

Datum:

23.05.2024

Čas:

15:30-17:30

Místo: 

kancelář MAS

U kávy - Jak motivovat puberťáky

Datum:

7.11.2023

Čas:

16:00-17:30

Místo: 

Jiřího nám. 1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

PS Rovné příležitosti

Datum:

5.10.2023

Čas:

15:30-17:30

Místo: 

Jiřího nám. 43, 290 01 Poděbrady

Zatím žádné události
PS Rovné příležitosti

Datum:

23.05.2024

Čas:

15:30-17:30

Místo: 

kancelář MAS

Dokumenty

bottom of page