top of page
platforma Mateřské školy.jpg

Mateřské školy

Mateřské školy

Pracovní skupina Mateřské školy se zaměřuje na zkvalitňování předškolní výuky. Řeší zavádění logopedie a rozvoj řečových dovedností, grafomotoriku, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, finanční gramotnost, rovné příležitosti a další aktuální témata.

Podpora zpřístupnění služeb logopedie do mateřských škol
a pro rodiče dětí

Podpora zavádění metody rozvoje jazykových schopností dle D. B. Elkonina do praxe

Zlepšování předmatematických
a předčtenářských dovedností dětí, rozvoj znalostí o životním prostředí
a rovných příležitostech

Nadcházející události

Mlhavé ráno

Zatím žádné události

Proběhlé události

European Parliament
PS Mateřské školy - Logopedie

Datum:

22.05.2024

Čas:

16:00-19:00

Místo: 

Radnice MěÚ

PS Mateřské školy - Logopedie

Datum:

24.04.2024

Čas:

16:00-19:00

Místo: 

Ateliér na hrázi

PS Mateřské školy - Logopedie v MŠ

Datum:

15.11.2023

Čas:

16:00-19:00

Místo: 

Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady, Česko

Zatím žádné události
PS Mateřské školy - Logopedie

Datum:

22.05.2024

Čas:

16:00-19:00

Místo: 

Radnice MěÚ

bottom of page