top of page
greg-rosenke-DJWvzY4pkGU-unsplash.jpg

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost

Tématem pracovní skupiny je posun v rozvoji matematické gramotnosti prostřednictvím koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílením zkušeností při plánovaní aktivit spolupráce v rámci MAP, dále pak zajištění kontinuity rozvoje matematické gramotnosti žáků
a prostupnosti vzdělávacích stupňů od MŠ přes 1. stupeň až ke 2. stupni ZŠ.

Oblasti diskuse, sdílení zkušeností
a plánování společného postupu mohou být:

Rozvoj matematické

pre-gramotnosti
dětí v posledním roce
docházky do MŠ

Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření
a nadaných žáků

Podpora rozvoje potenciálu dětí a žáků mimo školní vyučování

Prolínání matematické gramotnosti do jiných předmětů

Rozvoj matematické
pre-gramotnosti dětí v posledním roce docházky do MŠ

Nadcházející události

útes, a, řeka

Zatím žádné události

Proběhlé události

European Parliament
PS Matematická gramotnost

Datum:

11.10.2023

Čas:

14:30-16:30

Místo: 

Jiřího nám. 43, 290 01 Poděbrady

Setkání členů pracovní skupiny

Datum:

10.05.2023

Čas:

15:30 - 17:30

Místo: 

Kancelář MAS

Setkání členů pracovní skupiny

Datum:

15.02.2023

Čas:

16:00 - 19:00

Místo: 

Kancelář MAS

Zatím žádné události
PS Matematická gramotnost

Datum:

11.10.2023

Čas:

14:30-16:30

Místo: 

Jiřího nám. 43, 290 01 Poděbrady

Dokumenty

bottom of page