top of page
Úvod do začleňování dětí s OMJ v MŠ
Úvod do začleňování dětí s OMJ v MŠ

po 18. 10.

|

Zasedací místnost č. 2 MěÚ Poděbrady

Úvod do začleňování dětí s OMJ v MŠ

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého předškolního vzdělávání.

Čas a místo

18. 10. 2021 9:00 – 16:00

Zasedací místnost č. 2 MěÚ Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady

O události

Cíl semináře 

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají základní informace k jednotlivým oblastem, materiály, tipy a metodická doporučení, která posílí jejich kompetence při každodenní práci s dětmi s OMJ v MŠ. Na základě semináře získají účastníci předpoklady k práci s jazykově rozmanitou skupinou a k poskytování účelné podpory dětem s OMJ.

Obsah semináře

  • úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy, seznámení  s portálem www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ;  
  • praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ. Využití strukturovaného  adaptačního plánu MŠ (Infans koncept), tipy z praxe pro první dny docházky dítěte;  
  • nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ;  příprava úvodního informačního setkání  s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči;  
  • jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu  a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ;  
  • začleňování dětí s OMJ do kolektivu, práce s materiálem Carly přibližující téma uprchlictví 
  • sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

Dokumenty ke stažení:

Sdílet událost

bottom of page