top of page
Na co se zaměřit ve školním roce 2023/2024 v základní a mateřské škole PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Na co se zaměřit ve školním roce 2023/2024 v základní a mateřské škole PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

st 13. 9.

|

Poděbrady

Na co se zaměřit ve školním roce 2023/2024 v základní a mateřské škole PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem semináře je shrnout důležité normy stávající a nové právní úpravy; ukázat jejich aplikaci na příkladech a tím přispět ke správnému řízení základní a mateřské školy ve školním roce 2023/2024.

Čas a místo

13. 9. 2023 9:00 – 13:30

Poděbrady, Jiřího nám. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady, Česko

O události

Obsah semináře

1. Základní činnosti a dokumentace spojené se změnami zákona o pedagogických pracovnících, které jsou účinné od 1. 9. 2023 a 1. 1. 2024, zejména

- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků,

- uznání předpokladu odborné kvalifikace za splněný,

- odměňování školských logopedů,

- řetězení pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků,

- adaptační období

2. Změny vyvolané novelou školského zákona a jejich důsledky pro činnost školy od 1. 1. 2024, zejména

- finanční prostředky rozepisované MŠMT,

- stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

3. Časté problémové momenty v činnosti základní školy a mateřské školy

- „slabé stránky“ řízení pedagogického procesu vyčleňované ČŠI,

- transparentní komunikace s žáky, zákonnými zástupci dětí a nezletilých žáků (zejména hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků, omlouvání nepřítomnosti dětí a žáků, vyzvednutí dítěte ze školy)

- spolupráce se zřizovatelem (zejména přerušení provozu, stanovení výše úplaty v mateřské škole, školní družině)

- řízení pracovněprávních vztahů (zejména rozvržení pracovní doby pedagogických pracovníků, odměňování tarifními a nadtarifními složkami platu)

4. Aktuality ke dni konání semináře

Sdílet událost

bottom of page