top of page

Zahájení projektu MAP III

Dne 1. 9. 2022 byla zahájena realizace projektu Místní akční plánování v ORP Poděbrady III.

Cílem projektu MAP III ORP Poděbrady je podpora společného plánování, sdílení dobré praxe a sdílení aktivit v ORP Poděbrady vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Toho bude docíleno podporou spolupráce škol, školských zařízení, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání včetně laické i odborné veřejnosti z území skrze společné informování, síťování, vzdělávání, setkávání, diskusi a společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání.


Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023124

Doba realizace: 1. 9. 2022 - 30. 11. 2023

Celkové způsobilé výdaje: 1 852 705,40 Kč


Comentários


bottom of page