top of page

Výstava vítězných prací literární soutěže NOC v ZOO

Místní akční skupina Mezilesí, z.s, díky realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady (dále jen MAP Poděbrady) organizovala na jaře 2022 ve spolupráci se základními školami (ZŠ Sokoleč, ZŠ Václava Havla Poděbrady, ZŠ TGM Poděbrady a Speciální škola v Poděbradech) literární soutěž, jejíž hlavní cenou bylo přespání v ZOO Chleby. Úkolem bylo napsat volný literární útvar na téma Noc v ZOO.

Do soutěže se celkem přihlásilo 190 dětí se 110 pracemi (některé práce měly více autorů). Hodnotící komise vybraly 13 autorů z každé kategorie 2. – 3. třída, 4. – 5. třída a 2. stupeň. Celkem tedy 39 výherců.

Tito žáci obdrželi ve školách poukaz na přespání v ZOO Chleby, ostatní zúčastněné děti obdržely cenu útěchy. Přespání v ZOO se konalo 3. - 4. 6. 2022. Děti si po příjezdu postavily stany u ohrady s velbloudy. Poté byla na programu komentovaná prohlídka nové ZOO, kdy se děti dozvěděly novinky ze života tamní medvědí rodinky, mohli si pohladit agamu, nechat prolézt po své ruce chameleona nebo si vyzkoušet, jaký je to pocit mít na ramenou hada. Ve staré části ZOO si někteří změřili rychlost svého běhu a zjistili, že dokáží běžet stejně rychle jako myš nebo prase. Večerku pak ohlásil řev lvů a ranní budíček zajistil sbor kokrhajících kohoutků. I přes noční déšť si děti přespání v ZOO Chleby užily.

Commenti


bottom of page