top of page

Projekt MAP III byl k 30. 11. 2023 ukončen.

Po celou dobu projektu nabízel mateřským i základním školám podporu formou setkávání v rámci pracovních skupin, na které byli zváni odborníci z různých oborů a členové s nimi mohli sdílet zkušenosti a zároveň konzultovat své konkrétní případy. Jednou z nich byla například pracovní skupina „Rovné příležitosti“, kde probíhalo několik setkání pro asistenty pedagoga na různá témata, např. „Sebepoškozování dětí a mladistvých“ či návštěva nízkoprahového zařízení Zvonice v Poděbradech.

Pedagogové mateřských škol se během trvání projektu mohli pravidelně setkávat s logopedkou Mgr. at Mgr. Ivou Bajtlerovou a konzultovat s ní konkrétní případy z praxe. V rámci pracovní skupiny Polytechnika navštívil Poděbrady EDUbus, ve kterém lektoři ukazovali učitelům a vedení škol technologické novinky a jejich využití ve školách. Pracovní skupinu Čtenářská gramotnost zase obohatila Veronika Peslerová, která předvedla ukázky novinek na knižním trhu. Sdílet zkušenosti a novinky v oblasti školství mohly také ředitelky a ředitelé mateřských a základních škol, a to například v tématu pracovní právo či nový školský zákon.

Projekt MAP III byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Jeho cílem je podpora společného plánování, sdílení dobré praxe a sdílení aktivit v ORP Poděbrady vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, a to formou podpory spolupráce škol, školských zařízení, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání včetně laické i odborné veřejnosti z území skrze společné informování, síťování, vzdělávání, setkávání, diskusi a společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání.
Comments


bottom of page