top of page

MAP IV

Zahájení projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady IV

Od 1. dubna 2024 zahájila Místní akční skupina Mezilesí, z. s. další pokračování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady (dále jen MAP IV). Až do konce  roku 2025 bude MAP IV podporovat mateřské i základní školy formou setkávání v rámci pracovních skupin, na které zveme odborníky z různých oborů a členové s nimi mohou sdílet zkušenosti a zároveň konzultovat své konkrétní případy. Jednou z nich je i nově zřízená pracovní skupina s názvem „Moderní didaktické formy“, která se bude zaměřovat nejen na využívání nových metod a technologií ve výuce.  Zde je kompletní přehled pracovních skupin:

-            Pracovní skupina Financování

-            Pracovní skupina Moderní didaktické formy

-            Pracovní skupina Rovné příležitosti

-            Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

-            Pracovní skupina Mateřské školy

-            Pracovní skupina Vedení škol

V rámci projektu se budou dále konat vzdělávací akce pro pedagogy, rodiče a širokou veřejnost, například cyklus seminářů zaměřených na výuku dětí s poruchou autistického spektra, letní školy pro pedagogy, semináře zaměřené na wellbeing, výuku cizích jazyků i českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem, veletrh Digi-tech, literární soutěž, vzdělávací stezka, úniková hra, nákup pomůcek pro podporu čtenářské, matematické a polytechnické gramotnosti ve školách a mnoho dalších aktivit.

U této příležitosti bychom rádi oslovili i možné budoucí členy pracovních skupin z řad veřejnosti.  Jste nadšencem do digitálních technologií, knihomolem nebo pracujete v organizaci zaměřené na práci s mládeží? Zajímají vás inovativní metody vzdělávání a rozvoje dětí? Pokud ano a chtěli byste se stát členem jedné z níže uvedených pracovních skupin, napište nám a staňte se členem pracovní skupiny v rámci projektu MAP IV.

Více informací získáte na uvedených kontaktech: Michaela Brožová Burdová, koordinátorka projektu – tel: 736 476 007, e-mail: map@masmezilesi.cz

Projekt MAP IV je financován z Operačního programu Jan Ámos Komenský v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Jeho cílem je podpora společného plánování, sdílení dobré praxe a sdílení aktivit v ORP Poděbrady vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, a to formou podpory spolupráce škol, školských zařízení, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání včetně laické i odborné veřejnosti z území skrze společné informování, síťování, vzdělávání, setkávání, diskusi a společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání.

 

 Comments


bottom of page